Բյուրեղային աճ

Բյուրեղային աճ

Բաղադրյալ կիսահաղորդչային բյուրեղների աճը

Բաղադրյալ կիսահաղորդիչները հայտնի են որպես կիսահաղորդչային նյութերի երկրորդ սերունդ՝ համեմատած առաջին սերնդի կիսահաղորդչային նյութերի հետ՝ օպտիկական անցումով, էլեկտրոնների հագեցվածության բարձր շեղման արագությամբ և բարձր ջերմաստիճանի դիմադրությամբ, ճառագայթման դիմադրությամբ և այլ բնութագրերով, գերբարձր արագությամբ, գերբարձր արագությամբ։ հաճախականությունը, ցածր հզորությունը, ցածր աղմուկը հազարավոր և սխեմաները, հատկապես օպտոէլեկտրոնային սարքերը և ֆոտոէլեկտրական պահեստավորումն ունեն յուրահատուկ առավելություններ, որոնցից ամենաներկայացուցիչը GaAs-ն ու InP-ն են:

Բաղադրյալ կիսահաղորդչային միաբյուրեղների (օրինակ՝ GaAs, InP և այլն) աճը պահանջում է չափազանց խիստ միջավայրեր, ներառյալ ջերմաստիճանը, հումքի մաքրությունը և աճող անոթների մաքրությունը:PBN-ը ներկայումս իդեալական անոթ է բարդ կիսահաղորդչային միաբյուրեղների աճի համար:Ներկայումս բարդ կիսահաղորդչային միաբյուրեղային աճի մեթոդները հիմնականում ներառում են հեղուկ կնիքի ուղղակի ձգման մեթոդը (LEC) և ուղղահայաց գրադիենտ ամրացման մեթոդը (VGF), որը համապատասխանում է Boyu VGF և LEC սերիայի խառնարանային արտադրանքներին:

Բյուրեղային աճ

Բազմաբյուրեղային սինթեզի գործընթացում տարերային գալիումը պահելու համար օգտագործվող տարան պետք է զերծ լինի դեֆորմացիայից և ճեղքից բարձր ջերմաստիճանում, որը պահանջում է տարայի բարձր մաքրություն, կեղտերի չներառում և երկար սպասարկման ժամկետ:PBN-ը կարող է բավարարել վերը նշված բոլոր պահանջները և իդեալական ռեակցիայի անոթ է պոլիկրիստալային սինթեզի համար:Boyu PBN նավակների շարքը լայնորեն օգտագործվել է այս տեխնոլոգիայի մեջ:

Հարակից ապրանքներ